درباره مرکز رشد

         

  •       با پیگیری های دکتر قباد بهزادی پور مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با موضوع تخصصی نانو و انرژهای نو در  پانزدهمین شورای سیاستگذاری و راهبردی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی  و  وزارت  علوم  تحقیقات و فناوری در تاریخ 19/1/1394 مورد تصویب قرار گرفت.
تعداد بازدید:۵۷۹