تماس باما

تعداد بازدید:۱۴۲۵

 

اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و افراد دارای ایده های نو، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط پذیرش و شروع فعالیت در مرکز رشد نانو و انرژی های نو به صورت حضوری به دفتر مدیر مرکز رشد واقع در طبقه چهارم دانشکده علوم فنی و مهندسی مراجعه نموده و یا با شماره تماس 33580175 تماس بگیرند.

roshd@iauet.ac.ir