معرفی مرکز رشد

تعداد بازدید:۲۳۹۰

         

          تاریخچه مرکز رشد:

با پیگیری و تلاش های دکتر فباد بهزادی پور، مرکز رشد نانو و انرژی های نو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در پانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری و راهبردی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به تاریخ 19 فروردین 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

        چشم انداز مرکز رشد:

استقرار اقتصاد دانش محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از طریق ارتقای توان علمی و فناوری شرکت­های دانش بنیان در جهت رفع نیازهای پژوهشی و فناوری در حوزه نانو برای ساخت و تولید نانو ذرات ، نانو کامپوزیت­ها و نانو ساختارها و همچنین در حوزه انرژی­های نو و تجدیدپذیر می باشد.

           ماموریت مرکز رشد:

مأموریت اصلی مرکز رشد ایجاد فضای مناسب جهت تجاری کردن یافته ­های علمی  و فناورانه و همچنین حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان است. مرکز رشد واحد تهران شرق با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناورانه و صاحبان ایده در راستای تبدیل علم به ثروت پشتیبانی می­کند.