معرفی مرکز رشد

          چشم انداز مرکز رشد:

استقرار اقتصاد دانش محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از طریق ارتقای توان علمی و فناوری شرکت­های دانش بنیان در جهت رفع نیازهای پژوهشی و فناوری در حوزه نانو برای ساخت و تولید نانو ذرات ، نانو کامپوزیت­ها و نانو ساختارها و همچنین در حوزه انرژی­های نو و تجدیدپذیر می باشد.

           ماموریت مرکز رشد:

مأموریت اصلی مرکز رشد ایجاد فضای مناسب جهت تجاری کردن یافته ­های علمی  و فناورانه و همچنین حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان است. مرکز رشد واحد تهران شرق با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناورانه و صاحبان ایده در راستای تبدیل علم به ثروت پشتیبانی می­کند.

 

تعداد بازدید:۱۰۳۹