تجهیزات

تعداد بازدید:۱۳۲۳

مرکز رشد واحد تهران شرق نیازهای آزمایشگاهی واحدهای فناور مستقر در دانشگاه را به سه روش مرتفع می سازد:

  1. بهره مندی واحدهای فناور از آزمایشگاه های موجود در دانشگاه
  2. خرید تجهیزات مورد نیاز
  3. معرفی واحدهای فناور به دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در قالب تفاهم نامه همکاری بین مراکز رشد
  4. دانلود  لیست تجهیزات  تجهیزات .pdf