ساختار مرکز رشد

 

        مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ، مطابق چارچوب کلی اساسنامه مراکز رشد علم و فناوری اداره خواهد شد. ارکان اصلی مرکز رشد شامل:

 

  • شورای مرکز رشد
ردیف نام و نام خانوادگی سمت دانشگاهی مرتبه علمی رشته تخصصی سمت در شورا
1 دکتر احمد سیف ریاست واحد دانشیار شیمی رییس شورا
2 دکتر نسیم خانلو معاون پژوهش و فناوری واحد استادیار معماری نائب رییس شورا
3 سعید غلامی مدیر مرکز رشد استادیار ریاضی دبیر شورا
4 مسعود ابراهیم نژاد مدیر مالی کارشناسی ارشد حسابداری عضو شورا
5 اکبر موید مسئول دفتر حقوقی کارشناسی ارشد حقوق عضو شورا

 

  • مدیر مرکز رشد
ردیف نام و نام خانوادگی دوره ریاست مرتبه علمی رشته تخصصی
1 دکتر قباد بهزادی پور فروردین 94 -مهر96 استادیار فیزیک
2 دکتر محمد قانونی بقا مهر 96 - بهمن 97 استادیار عمران
3 دکتر سعید غلامی بهمن 97 استادیار ریاضی

 

  • کارشناسان  و مشاوران مرکز رشد
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تخصصی
1 مهدی عبدالله زاده کارشناس فنی مرکز رشد کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
2 بابک نظر پرور  مشاور مرکز رشد دکتری برق
3 دکتر محمد قانونی بقا  مشاور مرکز رشد دکتری عمران

 

 

تعداد بازدید:۱۰۸۷