واحدهای فناور مستقر

تعداد بازدید:۱۲۵۷

  Image result for ‫ترجمه مقالات انگلیسی‬‎                       

    گروه تخصصی ترجمه مقالات                   گروه طراحان بهینه ساز                                گروه ایستاتیک

                  

         شرکت نوین صنعت مرز گستر                         شرکت فناوران صنعتی شرق                              تولید ویلچر ورزشی


              Image result for ‫تیرچه خرپا‬‎

      ساخت مدل 1/20 هواپیمای                           ساخت نیمکت تبلیغاتی                              تولید تیرچه خرپای صنعتی

               پروازی ایرباس


      Image result for ‫برد روشنایی هوشمند‬‎

    ساخت برد روشنایی هوشمند


             

       تد-ایکس دانشگاه آزاد