فرم های پذیرش

تعداد بازدید:۲۷۰۳

متقاضیانی که به مرکز رشد مراجعه می کنند به سه دسته تقسیم بندی می شوند

  1. هسته های فناور
  2. واحدهای فناور
  3. شرکت های دانش بنیان

که مبلغ حمایت هر کدام در مرحله رشد مقدماتی و مرحله رشد متفاوت می باشد. متقاضی در ابتدا باید فرم برنامه کسب و کار (BP) را تکمیل نماید و سپس برای ارزیابی در اختیار مرکز رشد قرار دهد. در زیر می توانید فایل برنامه کسب و کار را دانلود نمایید. در صورتی که درنحوه تکمیل فرم BP نیاز به مشاوره دارید با مدیر مرکز رشد می توانید ملاقات حضوری داشته باشید.

*فرم های مربوطه را تکمیل و به ایمیل مرکز ارسال نمایید.

Business Plan.docx


 ماده 3: فرآیند پذیرش

1-3 ارائه درخواست اولیه

2-3 مصاحبه و ارائه اطلاعات

3-3 تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد مقاومتی

4-3 بررسی و کارشناسی تخصصی ( فنی - اقتصادی )

5-3 اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی

6-3 طرح و تصویب در شورای مرکز رشد

7-3 اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد

8-3 تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی