فرآیند ثبت نام شرکت ها و موسسات دانش بنیان

تعداد بازدید:۳۴۷۶

 

فرآیند ثبت نام شرکت ها و موسسات دانش بنیان

 

شرکت دانش بنیان به چه شرکتی گفته می‌شود؟

بر اساس آئین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر کسب شرایط ذکر شده در شاخص‌های عمومی (شامل کسب حداقل درآمد ذکر شده ناشی از فروش فناوری، کالا /خدمات دانش‌بنیان، نیروی انسانی و سابقه بیمه کارکنان)، کلیه شرایط مشخص‌ شده در شاخص‌های اختصاصی این آیین‌نامه را نیز احراز نمایند.

لیست کالاهای دانش بنیان.pdf

 

برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان، چه کار باید انجام داد؟

شرکت ها بصورت عادی در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید ثبت شوند و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شرکت ها وجود ندارد. شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه برنامه تولید (برای شرکتهای نوپا)، بر مبنای آیین نامه مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزایای قانون، در زمان ثبت شرکت نمی‌توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکتها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود. برای ثبت شرکت دانش بنیان شرکت ها با ید به سایت daneshbonyan.isti.ir مراجعه نمایند. راهنمایی ثبت شرکت را می توانید از قسمت زیر دانلود کنید.

خلاصه فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان.pdf

 

چه مدارکی به صورت اسکن شده جهت تکمیل اطلاعات لازم است؟

 

مستندات مورد نیاز

الزام

توضیح

تصویر مجوزهای شرکت (مجوز تأسیس، پروانه بهره‌بردای و...)

اختیاری

 

تصویر آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

اجباری

 

آخرین لیست بیمه شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد/حقوق و مزایا

اجباری

برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد

تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی - ارسالی به سازمان امور مالیاتی

اجباری

برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد

رزومه یا کاتالوگ شرکت

اختیاری

 

نمودار سازمانی شرکت

اختیاری

 
 
 

شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه می توان پیدا نمود؟ 

متقاضیان میتوانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس (www.ilenc.ir) مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایید.

اگر محصول شرکت، در فهرست کالا/خدمت دانش بنیان مصوب قرار داشته ولی در حد طرح و مستندات باشد، آیا امکان ثبت درخواست در سامانه وجود دارد؟

با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بایستی حداقل (50) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، از محل فروش «کالاها/خدمات دانش‌بنیان»، «خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری مرتبط با کالاهای تولید شده توسط آن شرکت»، فروش «دانش ‌فنی و فناوری» مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان، و «خدمات طراحی مهندسی» مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان حاصل نمایند. همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کالاها/خدمات دانش‌بنیان، مطابق فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کالاها/خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده باشد.

 

آیا حضور اعضای هیأت علمی در شرکت‌های دانش‌بنیان و داشتن سهام در آنها ضروری است؟ سهامداری دانشگاه‌ها در این شرکت‌ها ضروری است؟

حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان و سهامداری دانشگاه‌ها در شرکت‌ها ضروری نیست و شرکت‌های فاقد اعضای هیأت علمی نیز می‌توانند بر مبنای معیارهای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول استفاده از حمایت‌های قانون شوند.

 

برداشت فایل:

1. اساس‌نامه مراکز رشد

2. امور اجرایی مراکز رشد

3. آیین‌نامه مالکیت فکری

4. آیین‌نامه مرکز رشد

5. شیوه‌نامه پذیرش واحدهای فناور

6. سقف مجاز و نهاد تصویب کننده

7. دستورالعمل تائیدیه حق اختراع نرم افزار

8. آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی

9. ده مدل مشارکت دانش بنیان