شرکت های دانش بنیان

مرکز رشد واحد تهران شرق با محوریت نانو و انرژی های نو از شرکت های دانش بنیان نوپا در زمینه های مختلف علمی حمایت می کند.هدف این مرکز حمایت مالی و سرمایه گذاری در بخش تجاری سازی محصولات دانش بنیان می باشد. برای آشنایی با نحوه حمایت این مرکز از شرکت های دانش بنیان لطفا به مرکز رشد واحد مراجعه فرمایید.

تعداد بازدید:۶۲۶