شرکت های دانش بنیان

تعداد بازدید:۱۵۳۱

 

مرکز رشد واحد تهران شرق با محوریت نانو و انرژی های نو از شرکت های دانش بنیان نوپا در زمینه های مختلف علمی حمایت می کند.هدف این مرکز حمایت مالی و سرمایه گذاری در بخش تجاری سازی محصولات دانش بنیان می باشد. برای آشنایی با نحوه حمایت این مرکز از شرکت های دانش بنیان لطفا به مرکز رشد واحد مراجعه فرمایید.