تاسیس شرکت دانش بنیان در مرکز رشد واحد تهران شرق

۱۰ تیر ۱۳۹۴ | ۰۲:۱۶ کد : ۱۱۵ اخبار خبر تصویری
تعداد بازدید:۱۸۱۶
از متقاضیان محترم جهت تاسیس شرکت دانش بنیان دعوت می شود تا طرح یا برنامه کاری (Business Plan) خود را به مرکز رشد این واحد تحویل نمایند. متقاضیان محترم می توانند فرم BP را از قسمت فرم های پذیرش دانلود نمایند. این مرکز آماده است تا در زمینه تکمیل فرم BP و آیین نامه ها به متقاضیان خدمات مشاوره ایی ارایه نماید.

از متقاضیان محترم جهت تاسیس شرکت دانش بنیان دعوت می شود تا طرح یا برنامه کاری (Business Plan) خود را به مرکز رشد این واحد تحویل نمایند. متقاضیان محترم می توانند فرم BP  را از قسمت فرم های پذیرش دانلود نمایند. این مرکز آماده است تا در زمینه تکمیل فرم BP و آیین نامه ها به متقاضیان خدمات مشاوره ایی  ارایه نماید.