ایده خود را ثبت کنید

ثبت ایده
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • نام پدر*
  2
 • کد ملی*
  3
 • وضعیت تحصیلی*در حال حاضر
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • مقطع/مدرک تحصیلی*یکی را انتخاب کنید
  6
 • شماره همراه*
  7
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  8
 • عنوان ایده*
  9
 • شرح مختصر ایده*
  10
 • توضیحات*نکات مورد نظر خود را بیان کنید
  11
 • درحال حاضر ایده شما در چه مرحله ای است؟*
  12
 • آیا یک تیم هستید؟*
  13
 • اعضای تیم*نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی و نقش در تیم تمامی اعضا را بنویسید
  14
 • کدام معیار ها را کسب کرده اید؟*
  کانسپت اصلی کسب و کار
  ساخت نمونه اولیه
  ثبت شرکت
  استفاده کاربران از محصول/خدمت
  کسب درآمد
  15
 • چالش های اصلی پیش روی شما کدام است؟*میتوانید چند گزینه انتخاب کنید
  امکانات آزمایشگاهی
  فضای کاری
  تامین مالی
  نبود تیم تخصصی
  تبلیغات، بازاریابی و فروش
  16
 • تاریخ*تاریخ تکمیل فرم
  17
 • فایل*تصاویر، نمودار ها و مستندات ایده آپلود
   18